Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

 
   RS Woonconsultancy
is gespecialiseerd in              RS Woonconsultancy voor:
  allochtone en autochtone woonprojecten en             ¤  Advies & Ondersteuning
  stelt zich tot doel het mede helpen vorm en              ¤  Training & Begeleiding
  inhoud te geven aan woonprojecten voor o.a.           ¤  Planontwikkeling  
  50 plussers.                                                        ¤  Deskundigheidsbevordering
                                                                          ¤  Realisatie van woonprojecten
  
  U hebt het recht om te wonen zoals u wenst,
  ongeacht uw leeftijd en culturele achtergrond
!

  Rosemary Samadhan
  Manager RS Woonconsultancy.                                   Correspondentie naar:
  Tel: 06 50 85 23 87                                                  Bogaardplein 114,
  info@woonconsultancy.nl                                           2284 DN  Rijswijk

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI